فارسی 
Search Site
Search Members
Iran GPS Map on Facebook
Iran GPS Map Linkedin
Iran GPS Map on Twitter
Iran GPS Map on Twitter
IRAN GPS MAP
 Iran Map
دیگر سایت ها ساعت هوشمند سونتو کتاب پرنده نگری جی پی اس خودرویی نقشه سخنگو اندروید

Add Point
میلیون ها نقطه مورد علاقه مردم [ شرکت، کارخانه ، رستوران، هتل، مدرسه، و ...] در  نقشه جی پی اس ایران هنوز ثبت نشده است،
 اما برنده کسانی هستند که قبل از دیگران به معرفی خود می پردازند!!!
گام نخست: انتخاب شهر یا روستا:

This part is available for members [click me]
Join now, it is free
Login first
Green box در حال حاضر از 4 روش می توانید به نزدیک نقطه ای که می خواهید آن را ثبت کنید، بروید:
روش نخست


City
روش دوم

روش سوم
اگر موقعیت حدودی نقطه را می دانید وارد کنید:
Jump to
Ex: 35.7 Latitude
Ex:59.4 Longitude
DD-MM-SS.ss
-- 35-55-11.12 Latitude
--59-11-45.22 Longitude

روش چهارم
Add via pic
افزودن نقطه با عکس Geotag دار