فارسی 
Search Site
Search Members
Iran GPS Map on Facebook
Iran GPS Map Linkedin
Iran GPS Map on Twitter
Iran GPS Map on Twitter
IRAN GPS MAP
 Iran Map
دیگر سایت ها ساعت هوشمند سونتو ساعت هوشمند گارمین جی پی اس خودرویی نقشه سخنگو اندروید
Green Box نقشه 2014 ایران برای نویتل     Date: 2014/10/06
SYS ADMIN

نقشه ویرایش 2014 نویتل منتشر گردید. برای دریافت این نقشه که حدود 130 مگابایت حجم دارد به آدرس

http://www.irangpsmap.com/software/navitel/get_update.asp

مراجعه نمایید. جزئیات این نقشه در آینده نزدیک منتشر می شود.


Authors:
Categories: